Pleegzorg STORIES

Uma Visual Storytellers & Pleegzorg Nederland

Maak kennis met de wereld van pleegzorg via de verhalen van pleegouders, pleegkinderen, kinderen van pleegouders, ouders en professionals. Zij vertellen openhartig over hun ervaring in korte films en animaties. Met deze verhalen willen we belangstellenden informeren, interesseren en inspireren. 

Het doel van Pleegzorg STORIES is om potentiële pleegouders te informeren, te betrekken en te inspireren bij de keuze die zij maken om wel of geen pleegkind in huis op te nemen.