Home PakhuisB Samenwerking – Breda

PakhuisB Samenwerking – Breda

PakhuisB Breda

 

 PakhuisB is een plek waar mensen die bezig zijn de stad Breda, de samenleving en de economie van morgen opnieuw vormgeven, elkaar ontmoeten en verbinden. Door te signaleren wie die ‘veranderaars’ zijn en ze een podium te bieden wil PakhuisB personen, overheidsinstanties en bedrijven verbinden vanuit de overtuiging dat de transitiebeweging versterkt wordt. Op een creatieve en vernieuwende wijze zal dit bijdragen om van de stad Breda een duurzame samenleving te maken, nu en in de toekomst.

PakhuisB is er door en voor ‘veranderaars’. Met die term bedoelen we iemand die actief nadenkt hoe dingen anders en beter kunnen los van bestaande structuren en systemen. Die veranderaars zitten overal: bij de overheid, in ondernemingen, in het onderwijs en bij de individuen.

PakhuisB wil als katalysator bijdragen aan een duurzame stad, maatschappij en economie. Het neemt daarbij zelf geen standpunt in, maar kijkt continu wat er nodig is om die transitie kracht bij te zetten. Dat kan door veelbelovende initiatieven te ontwikkelen, interessante verbindingen te leggen of een podium te bieden.

 

 

 

PakhuisB Facebook