Prisma - Green deal

Ook zorg organisaties hebben een rol in de uitvoering van duurzame ontwikkelingen. Maar hoe maak je al deze onderwerpen helder en kun je het zo communiceren dat het duidelijk is voor verschillende doelgroepen?

Om dit soepeler te laten verlopen heeft Prisma een 5 tal afbeeldingen laten ontwikkelen die per onderwerp de doelen illustreert.

Dit is een van de onderwerpen waarin je een huiskamer setting ziet met o.a de verwarming op 19 graden, mensen onder een deken en met een dikke trui aan om energie te besparen. 

Europese Green Deal
Sinds 2019 is er een Europese Groene Deal. De Europese Groene Deal is een routekaart om de economie van de EU te verduurzamen en heeft als doel om in 2050 klimaatneutraal te zijn, hetgeen ook het doel is van de Europese Commissie. Er is geen directe relatie tussen de EU Green Deal en de Nederlandse Green Deals.

Hoe werkt een Green Deal?
Bij de uitvoering van duurzame initiatieven lopen bedrijven, mede-overheden en groepen burgers soms tegen barrières aan. 

De Green Deal-aanpak is er om die weg te nemen. De rol van de overheid hierbij varieert per initiatief. Denk hierbij aan:

– wegnemen van belemmeringen in wet- en regelgeving
– toegankelijk maken van netwerken
– ondersteunen van toegang tot de kapitaalmarkt
– inbrengen van kennis

Van de Green deals website Meer lezen >> Green Deals NL